Følg Ruter AS

Tags

Miljø

Mobilitet

Rutetilbud

Infrastruktur

Nye kundetjenester

Kollektivtrafikkhistorie

Årsrapport

H2015:  Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018
H2017: Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020

Handlingsprogrammet er en del av Ruters budsjettprosess, og er således styrende for hvilke aktiviteter som prioriteres. H2017 reflekterer at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune etter fremleggelsen av M2016 har gjort vedtak som øker ambisjonene for grønn mobilitet.

Behovsanalyse og utviklingsplan for bussanlegg

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er inne i en sterk vekstfase. Flere busser medfører økt behov for parkeringskapasitet. Det er nødvendig at kapasiteten som tilbys i bussanleggene øker parallelt med markedsveksten,

Elektrifisering av øybåtene

Elektrifisering av øybåtene

Dokumenter   •   10-04-2017 09:59 CEST

DNV GL har evaluert mulighetene for å elektrifisere øybåtene i Oslo. Energibehov og nødvendig ladekapasitet med forskjellige skrogdesign og hastighetsbegrensninger er beregnet. Merkostnader for elektrifisering er estimert ved å hente inn data fra leverandører av båter, ladesystemer og Hafslund Nett.

KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike – Hovedrapport
KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike - kortversjon
Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband
H2016: Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019
Trafikkplan vest

Trafikkplan vest

Dokumenter   •   24-08-2016 09:51 CEST

Trikkens rolle

Trikkens rolle

Dokumenter   •   01-06-2015 09:38 CEST

Rapporten «Trikkens rolle» skal peke på hva som skal til for at trikken skal beholde og videreutvikle sine fortrinn, identitet og rolle som transportmiddel når nye trikker anskaffes og trikkens infrastruktur oppgraderes og videreutvikles.

Renewable energy powertrain options for Ruter
Bussmateriellstrategi

Bussmateriellstrategi

Dokumenter   •   03-02-2014 09:34 CET

Ruters miljøstrategi 2014-2020

Ruters miljøstrategi 2014-2020

Dokumenter   •   01-08-2014 09:33 CEST

Ruter samfunnsregnskap 2012

Ruter samfunnsregnskap 2012

Dokumenter   •   01-06-2014 09:32 CEST

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018

Dokumenter   •   01-01-2014 09:29 CET

Trendanalyse

Trendanalyse

Dokumenter   •   01-01-2014 09:28 CET

Trafikkplan båt

Trafikkplan båt

Dokumenter   •   25-08-2014 09:27 CEST

Sømløst i Sør

Sømløst i Sør

Dokumenter   •   01-12-2014 09:26 CET

Oslo-Fergene 100 år

Oslo-Fergene 100 år

Dokumenter   •   27-04-2017 13:42 CEST

Oslo-Fergene feirert i juni 2017 100-årsjubileum.

Ruters årsrapport for 2016

Ruters årsrapport for 2016

Dokumenter   •   01-03-2016 12:59 CET

Ruter viser en trafikkvekst på 4,9 prosent i 2016. Dette tilsvarer 350 millioner påstigninger totalt, hele 16 millioner flere påstigninger enn året før. Det betyr 44 000 flere daglige påstigninger hver eneste dag i fjor.