Følg Ruter AS

Tags

Miljø

Mobilitet

Rutetilbud

Nye kundetjenester

Kollektivtrafikkhistorie

Årsrapport

Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband
H2016: Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019
Trafikkplan vest

Trafikkplan vest

Dokumenter   •   24-08-2016 09:51 CEST

Trikkens rolle

Trikkens rolle

Dokumenter   •   01-06-2015 09:38 CEST

Rapporten «Trikkens rolle» skal peke på hva som skal til for at trikken skal beholde og videreutvikle sine fortrinn, identitet og rolle som transportmiddel når nye trikker anskaffes og trikkens infrastruktur oppgraderes og videreutvikles.

Renewable energy powertrain options for Ruter
Bussmateriellstrategi

Bussmateriellstrategi

Dokumenter   •   03-02-2014 09:34 CET

Ruters miljøstrategi 2014-2020

Ruters miljøstrategi 2014-2020

Dokumenter   •   01-08-2014 09:33 CEST

Ruter samfunnsregnskap 2012

Ruter samfunnsregnskap 2012

Dokumenter   •   01-06-2014 09:32 CEST

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018

Dokumenter   •   01-01-2014 09:29 CET

Trendanalyse

Trendanalyse

Dokumenter   •   01-01-2014 09:28 CET

Trafikkplan båt

Trafikkplan båt

Dokumenter   •   25-08-2014 09:27 CEST

Sømløst i Sør

Sømløst i Sør

Dokumenter   •   01-12-2014 09:26 CET

Oslo-Fergene 100 år

Oslo-Fergene 100 år

Dokumenter   •   27-04-2017 13:42 CEST

Oslo-Fergene feirert i juni 2017 100-årsjubileum.

Ruters årsrapport for 2016

Ruters årsrapport for 2016

Dokumenter   •   01-03-2016 12:59 CET

Ruter viser en trafikkvekst på 4,9 prosent i 2016. Dette tilsvarer 350 millioner påstigninger totalt, hele 16 millioner flere påstigninger enn året før. Det betyr 44 000 flere daglige påstigninger hver eneste dag i fjor.

Ruters årsrapport for 2015

Ruters årsrapport for 2015

Dokumenter   •   01-01-2016 12:56 CET

Ruters årsrapport for 2014

Ruters årsrapport for 2014

Dokumenter   •   01-01-2015 12:56 CET

Ruters årsrapport for 2013

Ruters årsrapport for 2013

Dokumenter   •   01-01-2014 12:55 CET

Ruters årsrapport for 2012

Ruters årsrapport for 2012

Dokumenter   •   01-01-2013 12:54 CET

Ruters årsrapport for 2011

Ruters årsrapport for 2011

Dokumenter   •   01-01-2012 12:53 CET

Ruters årsrapport for 2010

Ruters årsrapport for 2010

Dokumenter   •   01-01-2011 12:51 CET