Følg Ruter AS

Tags

Miljø

Mobilitet

Rutetilbud

Infrastruktur

Nye kundetjenester

Kollektivtrafikkhistorie

Årsrapport

Fra fossilfri til utslippsfri kollektivtrafikk

Lysbildene fra Ruters frokostmøte 16. november inneholder presentasjonene til Frode Hvattum, Heidi, Sørensen, Øyvind Michelsen, Pernille Aga og Hege Schøyen Dillner. Tema for frokostmøtet var overgangen fra fossilfri til utslippsfri kollektivtrafikk.

Vil selvkjørende busser ta over i fremtiden?

Presentasjonene holdt i forbindelse med Ruters frokostmøte 25. november 2016

KVU Oslo-Navet

KVU Oslo-Navet

Dokumenter   •   16-11-2015 10:20 CET

Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo

KVU Oslo-Navet - kortversjon

KVU Oslo-Navet - kortversjon

Dokumenter   •   16-11-2015 10:20 CET

Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.

Fremkommelighetsstrategi

Fremkommelighetsstrategi

Dokumenter   •   05-07-2011 10:17 CEST

K2012: Ruters strategiske kollektivtrafikkplan
Behovsanalyse og utviklingsplan for bussanlegg

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er inne i en sterk vekstfase. Flere busser medfører økt behov for parkeringskapasitet. Det er nødvendig at kapasiteten som tilbys i bussanleggene øker parallelt med markedsveksten,

Elektrifisering av øybåtene

Elektrifisering av øybåtene

Dokumenter   •   10-04-2017 09:59 CEST

DNV GL har evaluert mulighetene for å elektrifisere øybåtene i Oslo. Energibehov og nødvendig ladekapasitet med forskjellige skrogdesign og hastighetsbegrensninger er beregnet. Merkostnader for elektrifisering er estimert ved å hente inn data fra leverandører av båter, ladesystemer og Hafslund Nett.

KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike - kortversjon
Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband
Renewable energy powertrain options for Ruter
Ruters miljøstrategi 2014-2020

Ruters miljøstrategi 2014-2020

Dokumenter   •   01-08-2014 09:33 CEST

Ruter samfunnsregnskap 2012

Ruter samfunnsregnskap 2012

Dokumenter   •   01-06-2014 09:32 CEST

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018

Dokumenter   •   01-01-2014 09:29 CET

Trafikkplan båt

Trafikkplan båt

Dokumenter   •   25-08-2014 09:27 CEST