Følg Ruter AS

Tags

Miljø

Mobilitet

Rutetilbud

Infrastruktur

Nye kundetjenester

Kollektivtrafikkhistorie

Årsrapport

H2017: Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020

Handlingsprogrammet er en del av Ruters budsjettprosess, og er således styrende for hvilke aktiviteter som prioriteres. H2017 reflekterer at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune etter fremleggelsen av M2016 har gjort vedtak som øker ambisjonene for grønn mobilitet.

Behovsanalyse og utviklingsplan for bussanlegg

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er inne i en sterk vekstfase. Flere busser medfører økt behov for parkeringskapasitet. Det er nødvendig at kapasiteten som tilbys i bussanleggene øker parallelt med markedsveksten,