Følg Ruter AS

Tags

Miljø

Mobilitet

Rutetilbud

Infrastruktur

Nye kundetjenester

Kollektivtrafikkhistorie

Årsrapport

Ruters Beredskapskonferanse 2018.

Trafikktall for 2017

Trafikktall for 2017

Dokumenter   •   14-03-2018 12:29 CET

Presentasjonen benyttet på Ruters presentasjon av trafikktall for 2017 som viser 371 millioner reisende totalt og en vekst på 5,9 prosent.

Vil selvkjørende busser ta over i fremtiden?

Presentasjonene holdt i forbindelse med Ruters frokostmøte 25. november 2016

Ruterfrokost om digitalisering  – på vei mot morgendagens mobilitet

Transportbehovet i hovedstadsregionen vil øke fremover og digitalisering vil være en avgjørende faktor når vi beveger oss fra dagens kollektivtrafikk til å løse morgendagens mobilitetsbehov for våre kunder. Hvordan tilrettelegge for nye og smartere måter å jobbe på digitalt og hvordan få til innovative prosesser?

KVU Oslo-Navet

KVU Oslo-Navet

Dokumenter   •   16-11-2015 10:20 CET

Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo

KVU Oslo-Navet - kortversjon

KVU Oslo-Navet - kortversjon

Dokumenter   •   16-11-2015 10:20 CET

Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.

Fremkommelighetsstrategi

Fremkommelighetsstrategi

Dokumenter   •   05-07-2011 10:17 CEST

K2012: Ruters strategiske kollektivtrafikkplan
Behovsanalyse og utviklingsplan for bussanlegg

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er inne i en sterk vekstfase. Flere busser medfører økt behov for parkeringskapasitet. Det er nødvendig at kapasiteten som tilbys i bussanleggene øker parallelt med markedsveksten,

Elektrifisering av øybåtene

Elektrifisering av øybåtene

Dokumenter   •   10-04-2017 09:59 CEST

DNV GL har evaluert mulighetene for å elektrifisere øybåtene i Oslo. Energibehov og nødvendig ladekapasitet med forskjellige skrogdesign og hastighetsbegrensninger er beregnet. Merkostnader for elektrifisering er estimert ved å hente inn data fra leverandører av båter, ladesystemer og Hafslund Nett.

KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike - kortversjon
Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband
Trafikkplan vest

Trafikkplan vest

Dokumenter   •   24-08-2016 09:51 CEST

Trikkens rolle

Trikkens rolle

Dokumenter   •   01-06-2015 09:38 CEST

Rapporten «Trikkens rolle» skal peke på hva som skal til for at trikken skal beholde og videreutvikle sine fortrinn, identitet og rolle som transportmiddel når nye trikker anskaffes og trikkens infrastruktur oppgraderes og videreutvikles.

Bussmateriellstrategi

Bussmateriellstrategi

Dokumenter   •   03-02-2014 09:34 CET

Ruter samfunnsregnskap 2012

Ruter samfunnsregnskap 2012

Dokumenter   •   01-06-2014 09:32 CEST

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018

Dokumenter   •   01-01-2014 09:29 CET

Trafikkplan båt

Trafikkplan båt

Dokumenter   •   25-08-2014 09:27 CEST

Sømløst i Sør

Sømløst i Sør

Dokumenter   •   01-12-2014 09:26 CET