Følg Ruter AS

Fra fossilfri til utslippsfri kollektivtrafikk

Event

16
NOV
Ruters kundesenter på Jernbanetorget.
  -

Dette frokostmøtet er avholdt, du kan se hele frokostmøtet i opptak her.

-------

Velkommen til frokostmøte hos Ruter 16. november fra 08.00 - 09.45

Ruters viktigste bidrag for å redusere globale og lokale utslipp og bidra til et mer bærekraftig hovedstadsområde er å få flere til å velge kollektivtransport framfor bil. Ruter skal i tillegg sørge for at all kollektivtransport drives med kun fornybar energi innen utgangen av 2020. Siden Ruters miljøstrategi og Fossilfri 2020-målet ble fastsatt har regionale og nasjonale miljømål blitt skjerpet og teknologiutviklingen gir nye muligheter. Dette medfører at Ruter nå oppdaterer sine miljømål.

Ruter ønsker en åpen diskusjon og inviterer til dialog og læring fra andre sektorer som jobber med miljøomstilling. Program: 

Ruters strategisjef, Frode Hvattum, vil innlede om arbeidet med miljø og bærekraftig mobilitet. Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, og fylkesdirektør Øyvind Michelsen i Akershus fylkeskommune innleder om klimamål og omstilling i Oslo og Akershus. Pernille Aga, prosjektleder i Ruter, vil snakke om hva som må til for å nå målene om utslippsfri kollektivtrafikk. Det blir også korte innlegg av Simen Bakken i Kultur - og idrettsetaten i Oslo kommune og Hege Schøyen Dillner i Veidekke.

Hvordan sikre rask nok omstilling, hva er utfordringene og hvordan håndterer vi dem?


Frokostmøtet holdes i Ruters kundesenter på Jernbanetorget og varer fra 08.00 - 0945. 

Frokost og kaffe serveres fra 07.45.

Vel møtt!