Følg Ruter AS

Ruters beredskapskonferanse 2018 – Mobilitet i fremtiden – nye trusler og trusselaktører

Event

Ruters beredskapskonferanse ble avholdt på Hotel Bristol 17. april.
17
APR
Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

PROGRAM:

09.00 – 09.10 Velkommen

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter

09.15 – 09.30 Mobilitet i fremtiden

Hvilke visjoner har dagens myndigheter for fremtidens mobilitet?

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister

09.30 – 10.00 Samfunnstrender og framtidsscenarier

Urbanisering og transport, hvordan vil vi bo og leve i fremtiden?

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis, Høgskolen i Kristiania

10.10 – 10.30 Hvordan forflytter vi oss i fremtiden?

En autonom fremtid – lar det seg gjøre?

Endre Angelvik, direktør mobilitetstjenester, Ruter

10.30 – 11.05 Muligheter og utfordringer med autonome kjøretøy og skip

Selvkjørende kjøretøy – hvor langt har vi kommet i utviklingen?

Anders Eugensson, Director Governmental Affairs, Volvo

Peter Due, direktør autonomi, Kongsberg Maritime

11.05 – 11.35 Fremtidens trusselbilde i et digitalt samfunn

Nye trusler og trusselaktører

Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

11.35 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.10 Er det mulig å hacke dette?

Hvor enkelt er det å hacke selvkjørende biler og busser? Hvor sårbare er vi? Har vi tilstrekkelig cyber sikkerhet til å slippe selvkjørende kjøretøy løs i trafikken?

Martin Ingesen og Nicolai Magnussen, masterstudenter, NTNU Gjøvik og Universitetet i Tromsø

13.10 – 13.30 Hvem vil sitte på med en selvkjørende buss nå?

13.50 – 14.25 Hva gjør digitaliseringen og de nye autonome transportmulighetene med samfunnet og menneskene som lever der?

Hva er verdifullt i det samfunnet vi har i dag, som vi ikke ønsker å miste i et mer digitalt og autonomt samfunn?

Henrik Syse, forsker og professor, PRIO (Institutt for fredsforskning)

14.25 – 14.50 Fremtiden er nå

Kolumbus sitt prøveprosjekt har sikkerheten i høysete når de tester ut autonome kjøretøy på Forus

Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef, Kolumbus

14.50 – 15.20 Hvilke utfordringer og muligheter skaper økt digitalisering og autonomi for god beredskap og samhandling i fremtiden?

Tone Thingbø, executive director, Ernst & Young

Jo Tidemann, rådgiver, Proactima

15.20 – 15.45 Veien videre

Panelsamtale

Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Grethe Skundberg, Kolumbus

Anders Eugensson, Volvo

Martin Ingesen, NTNU

15.55 Avslutning og vel hjem!

Konferansier: Ove Sjøstrøm