Følg Ruter AS

Søk om støtte til kollektivtrafikkhistorisk formål i 2018

Nyhet   •   des 20, 2017 09:00 CET

Kollektivtrafikkhistorisk råd skal bidra til å ivareta kollektivtrafikkhistoriske og kulturelle forpliktelser for Oslo og Akershus. Ruter avsetter hvert år et beløp til å dokumentere og vise kollektivtrafikkens historie i både Oslo og Akershus.


Den som har prosjekt og ideer som bidrar til dette målet, kan søke om midler fra denne budsjettposten. Dette gjelder samarbeidende selskap, institusjoner, foreninger og enkeltpersoner Ruters egne avdelinger. Det har tidligere vært gitt bidrag til historiske arkiver, bøker, bygningsregistrering og vognrestaurering for allmennyttige formål og tilgjengelighet.


Årets tildelinger prioriteres etter disse hovedkriteriene:

  • Veteranbusskjøring
  • Oppgradering av Sporveismuseet
  • Katalogisering

Søknader for året 2018 behandles i Kollektivtrafikkhistorisk råd i løpet av februar.

Bruk følgende søknads- og rapporteringsskjemaer:

Dersom du søker om vogn- eller bygningsrestaurering, bør du gi en kort omtale av tilstand, eierskap og en samlet framdrifts- og finansieringsplan.
Objekt som blir tildelt midler fra rådet, må ikke gjøres utilgjengelige for utleie eller formidling gjennom salg eller avtaler med 3. part uten tillatelse fra rådets sekretariat.


Søknad om midler for året 2018 sendes innen søndag 21. januar 2018 til Kollektivtrafikkhistorisk råd på khs@ruter.no.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ivar Smith-Nilsen eller Jeannette Abell på khs@ruter.no.