Følg Ruter AS

100 år med øyhopping

Pressemelding   •   apr 27, 2017 13:31 CEST

I forbindelse med 100-årsjubileet i juni 2017 utga Oslo-Fergene en jubileumsbok. På bildet er Knut Hjort Johansen, Martine Retting, Bjørn Andseth, Pål Rud og Therese Pedersen.

Oslo-Fergene startet med tre båter som hver hadde plass til 18 passasjerer. 100 år senere er tilbudet populært som aldri før og rundt 800.000 passasjerer reiser med øybåtene hvert år.

Oslo-Fergene har trafikkert hovedstadens kanskje vakreste område siden april 1917. Spesielt i sommerhalvåret er øyene ekstremt populære. Bare noen minutter fra Oslo sentrum åpner det seg en annen verden med rekreasjon, naturopplevelser og spennende spor av Oslos kulturhistorie.

Oslo VI, som ble innkjøpt i 1924, ved anløpsstedet på Vippetangen. Foto: Adolf Johansen/Buskerud fylkesmuseum.

Holm & Bøe og Oslo-Fergene

Det hele startet noen år før 1917. Josef Bøe så et potensial i øyene og fikk lånt 3000 kroner fra båtbygger Axel Holm til stiftingen av rederiet Holm & Bøe. 16. april 1917 fikk de konsesjon for passasjertrafikk til øyene, og de kjøpte inn tre motorbåter med plass til 18 passasjerer. Båtene het Oslo I, Oslo II og Oslo III. Dette er kjente og kjære båtnavn, som fortsatt er i bruk, i tillegg til Oslo XI, Oslo XII, Oslo X og Oslo VIII som også har kommet til. Rederiet skiftet navn til Oslo-Fergene så sent som i 1980.

Båtbygger Axel Holm og Josef Bøe startet Holm & Bøe og fikk lisens på passasjertrafikk til øyene 16. april 1917. Kilde: Lindøya Vel

I forbindelse med jubileet har Oslo-Fergene, med støtte fra Kollektivtrafikkhistorisk råd og Ruter, gitt ut en bok som tar oss gjennom en spennende historie med generasjoner av stå-på-vilje, gode vekstår, oljerasjonering og båter som ble rekvirert av tyskerne under krigen, til hyttebygging på øyene, de kalde og ispregede årene på 70-tallet, alle de ulike båtene og drift av slippen på Lindøya. For å nevne noe.

Familiebedrift i fire generasjoner

Våren 2015 flyttet Oslo-Fergene anløpssted fra Vippetangen til Rådhuset. Det ble flere avganger og passasjerene strømmet til. Flyttingen har utvilsomt gjort øybåtene mer tilgjengelig for publikum, noe som tydelig vises i passasjerstatistikken. Nesten 800.000 reiste med øybåtene i fjor. Blir sommeren fin i år også, er sjansene gode for ny publikumsrekord!

Oslo VII i kortesje på Øyas dag. Kilde: Lindøya Vel

Oslo-Fergene er en familiebedrift som har vokst og blomstret gjennom fire generasjoner. Opp gjennom årene er det mange som har jobbet i selskapet, og mannskapet kommer gjerne tilbake sommer etter sommer. Reiser du i sommer er det stor sjanse for at du treffer de samme hyggelige matrosene som du gjorde i fjor sommer.

Mer miljøvennlig

De første årene betjente selskapet Bleikøya, Lindøya og Nakkholmen. I dag seiler øybåtene i tillegg til Hovedøya, Gressholmen, og Langøyene, med miljøvennlig biodrivstoff på tanken. Dette er første steg mot det som i fremtiden blir helt utslippsfri ferdsel til øyene i Indre Oslofjord.

Kaptein Knut Hjorth-Jenssen i Oslo-fergene, administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter, byråd Lan Marie Nguyen Berg, daglig leder i Oslo-fergene Pål Ruud og leder for fornybare prosjekter i Eco1, Thomas Steenbuch Tharaldsen tester ut pumpene med bærekraftig biodrivstoff på Lindøya. Foto: Øystein Dahl Johansen/Ruter

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.

Vedlagte filer

PDF-dokument