Følg Ruter AS

Aksjon Beltehelt i gang for å få flere til å feste setebeltet

Pressemelding   •   sep 26, 2018 10:19 CEST

Ruters beltehelter besøker 20 barneskoler i forbindelse med aksjon Beltehelt i uke 39.

53 prosent av skoleelevene brukte setebelte i skolebussene etter fjorårets belteheltaksjon. Dette er alt for få, og i uke 39 pågår Aksjon Beltehelt. Hensikten er å få enda flere til å bruke setebelte på skolebussen.

Aksjon Beltehelt pågår i uke 39. Fra mandag 24. til fredag 28. september skal Ruters beltehelter møte elever ved 20 barneskoler i Akershus. 17 av disse skolene er på Romerike. Startskuddet for aksjonen var på Mogreina barneskole i Ullensaker kommune.To beltehelter tok imot elevene som ankom med skolebuss om morgenen. De fikk en tydelig oppfordring om å bli beltehelter som bruker setebelte på skolebussen.

Fjorårets måling før aksjon Beltehelt ble gjennomført, viste at 30 prosent av eleven om bord på 44 skolebusser brukte setebelte. Etter aksjonen var det 53 prosent av elevene som brukte setebelte.

Klar økning i setebeltebruk i 2017

- Trafikksikkerhet er viktig for oss i Akershus fylkeskommune. Det er et enkelt og effektivt sikkerhetstiltak å bruke setebelte. Fjorårets aksjon bidro til en tydelig økning i antall elever som brukte setebelte om bord i skolebussene, og det er bra. Samtidig håper vi mange flere elever husker å feste beltet, sier leder av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg Ketil Nordengen.

Som ansvarlig for skoleskyss av elever i grunnskolen og videregående skole i Akershus, har Akershus fylkeskommune gitt økonomisk støtte til belteheltaksjonen, for andre året på rad. Totalt er det 20.000 elever i Akershus som har rett til gratis skoleskyss. Nærmere 12.000 av disse elevene er bosatt på Romerike, og 5400 av dem er elever i grunnskolen.

Setebelte kan redde liv

- Økningen i bruk av setebelte om bord på skolebussene viser at påminnelser, kontroller og gode forbilder fungerer. Samtidig tar det tid å endre vaner. 53 prosent som bruker setebeltet er alt for lavt. Vi trenger unge beltehelter på laget for å flere til å feste setebeltet når de reiser med buss til og fra skolen, sier kommunikasjonssjef i Ruter Gro Janborg

Med en tydelig oppfordring fra Ruters beltehelter, vil årets måling på 50 busser før og etter belteheltaksjonen, gi svar på om flere elever bruker setebeltene som er montert i alle skolebusser.

- Selv om bussulykker heldigvis forekommer sjelden, så vet vi at bruk av setebelte kan redde liv, dersom en ulykke skulle inntreffe. Ruter er opptatt av at elevene skal reise trygt med skolebussen, og med aksjon Beltehelt er fokuset rettet mot de yngste elevene, sier Janborg.

Belteheltene besøker 20 barneskoler i uke 39I uke 39 får 20 barneskoler besøk av belteheltene, 17 av de utvalgte skolene er på Romerike. I tillegg vil to skoler i Follo og Skui skole i Bærum, få belteheltbesøk.

Mandag 24. september: 

Mogreina barneskole (Ullensaker), Nordkisa barneskole (Ullensaker), Frogner barne- og ungdomsskole (Sørum) og Sørum skole (Sørum)

Tirsdag 25. september: 

Neskollen barneskole (Nes), Skogbygda (Nes), Dalen barneskole (Fet), Riddersand skole (Fet)

Onsdag 26. september: 

Vilberg barneskole (Eidsvoll), Fenstad barneskole (Nes), Langset barneskole (Eidsvoll), Kringle-Slattum barneskole (Nannestad)

Torsdag 27. september: 

Gjerdrum barneskole (Gjerdrum), Preståsen barneskole (Nannestad), Eltonåsen barneskole (Nannestad) , Skui skole (Bærum)

Fredag 28. september: 

Løken barneskole (Aurskog-Høland), Aursmoen barneskole Aurskog-Høland), Heer barneskole (Frogn), Kråkstad barneskole (Ski)

Fakta om Aksjon Beltehelt

 • Hensikten med aksjon Beltehelt, som gjennomføres i uke 39, er å få flere skolebarn til å bruke setebelte når de reiser med skolebussen.
 • Belteheltene besøker 20 barneskoler i Akershus, i forbindelse med at skolebussene kjører til og fra skolen. Elevene får utdelt buff med belteheltlogo og refleks til bruk i høstmørket.
 • Utvalgte skolebusser er foliert med belteheltsymbol, og det henger plakater om bord i bussene med oppfordring om å bruke setebelte.
 • I Aksjon Beltehelt er målgruppen også elevenes foresatte, som har fått tilsendt brev om kampanjen, med en oppfordring til samtale om temaet og å bruke belte i både bil og buss.
 • Barneskolene i Akershus har fått informasjon om Aksjon Beltehelt, som gir grunnlag for diskusjon og samtaler om trafikksikkerhet og beltebruk i klasseværelset.
 • Bussoperatørene har fått informasjon om aksjon Beltehelt.
 • Ruters Aksjon beltehelt kommer i forlengelsen av Statens vegvesens nasjonale kampanje, med kontroll av beltebruk i busser, som ble gjennomført i uke 36.


Fakta om skoleskyss i Akershus

 • Disse elevene har rett til gratis skoleskyss: ◦Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen
  • Elever i 2.–10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen
  • Elever som må reise med båt for å komme til skolen
  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Voksne med grunnskolerett og som har mer enn 4 km skolevei
 • Det er ca. 190 skolelinjer med firesifret nummer i Akershus
 • Akershus har ca 20.000 elever som får innvilget gratis skoleskyss av Ruter. Av disse er det ca 12.000 elever i den videregående skolen og ca 8000 elever i grunnskolen. I tillegg transporterer Ruter ca 1000 elever som har fått innvilget gratis skyss etter kommunale vedtak.
 • Det er også elever som ikke har krav på skoleskyss, som reiser med skolebussene med billetter de betaler selv.
 • Romerike har ca. 11.850 elever som får innvilget gratis skoleskyss av Ruter. Av disse er det 6440 elever i den videregående skolen og 5410 elever i grunnskolen.
 • 650 elever i Ullensaker kommune er innvilget skoleskyss til grunnskolen og ca 825 elever til videregående skole.
 • 138 grunnskoleelever og 45 elever i videregående skole i Ullensaker kommune er innvilget spesialskyss med minibuss/drosje.


Kontaktinformasjon:

Akershus Fylkeskommune: Kommunikasjonssjef Jan Ivar Bøe, 97062339, Jan.Ivar.Boe@afk.no
Ruter: Ruters Pressevakt, 4000 1518, presse@ruter.no


---------------------------------------

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 371 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2017. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.

Vedlagte filer

PDF-dokument