Følg Ruter AS

Enklere å reise kollektivt med avtale om felles billettsystem

Pressemelding   •   apr 04, 2017 09:14 CEST

Brakar, Kolumbus, Agder kollektivtrafikk, Østfold kollektivtrafikk og Ruter har inngått samarbeidsavtale om felles videreutvikling av mobil billettering. Målet er å kunne tilby kundene en samlet betalingsløsning på sikt, som kan bidra til en enklere og mer sømløs reise.

Kollektivselskapene som har ansvaret for kollektivtrafikken i Rogaland, Agder, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold, har inngått en samarbeidsavtale om videreutvikling av mobilbillett i disse regionene. Samarbeidet omfatter etablering av en felles teknisk plattform for mobil billettløsning, som bygger på Ruters mobilbillett. Samarbeid om en teknisk plattform er avgjørende for å gi kunden en mer sømløs reise. Denne avtalen er derfor første skritt på veien mot felles mobilbillett.

– Vi må gjøre det enda enklere å reise kollektivt. Skal vi lykkes med det, så må tilbudet oppleves som enkelt å forstå, være tilgjengelig og det må være lett å forflytte seg. Dette samarbeidet vil på sikt bidra til å fjerne barrierer. Kundens reiseopplevelse skal stå i fokus når vi sammen skal utvikle nye og smarte løsninger for den grønne, sømløse reisen, slår Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen fast.

Gjør det enklere å reise kollektivt

Et helt sentralt mål med samarbeidet er å utnytte felles kompetanse og erfaringsutveksling til å gjøre kollektivtilbudet bedre ved at selskapene lærer av hverandre og gjenbruker gode ideer, tjenester og løsninger. Gjennom felles anskaffelser skal markedet kunne brukes på en bedre måte.

– Dette er et veldig spennende samarbeid. For de reisende spiller det liten rolle hvilket fylke eller selskap som er ansvarlig for å kjøre bussene. Med moderne mobiltelefoner og mobilbillett ligger alt til rette for å gjøre kollektivreisen enklere for folk. Slik legger vi til rette for at enda flere kan reise kollektivt og la bilen stå, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg.

– Vi er svært fornøyde med å få dette samarbeidet på plass. Mange av innbyggerne i Akershus krysser daglig fylkesgrensen både til Oslo, Buskerud og Østfold. Et felles baksystem for mobilbillettene vil gjøre det enda enklere å reise kollektivt over lengre strekninger og mellom regionene. Det er kundeorientering i praksis, sier fylkesordfører i Akershus Anette Solli.

Videreutvikler Ruters billettapp

Billettløsningen som skal utvikles i denne samarbeidskonstellasjonen, baserer seg på Ruters velprøvde og prisbelønte RuterBillett-app. Ruters billettløsning skal videreutvikles slik at den i enda større grad støtter formålet med samarbeidet.

Billettløsningen vil ha felles baksystemer, men med et tilpasset grafisk uttrykk for hvert enkelt selskap. Rutedata, holdeplassregister og billettprodukter fra hvert selskap vil være tilgjengelig i hver enkelt app. Det vil også være en egen prismodul som beregner riktig pris ut fra den pris- og sonestrukturen som gjelder i den regionen kunden reiser i.

– RuterBillett er en av Norges mest brukte app'er med over en million brukere. RuterBillett står for rundt 30 prosent av det totale salget av kollektivbilletter i Norge, og 45 prosent av Ruters billettomsetning. Det kjøpes daglig ca 70.000 mobilbilletter med appen. Vi vil gjerne bidra til at enda flere kollektivreisende i Norge kan få kjøpe billett kun med to tastetrykk på mobilen, sier Bernt Reitan Jenssen.

Fakta om samarbeidsavtalen

  • Dette er en offentlig-offentlig samarbeidsavtale som er inngått mellom Brakar AS (Buskerud), Kolumbus AS (Rogaland), Agder kollektivtrafikk AS (Agder), Østfold kollektivtrafikk (Østfold) og Ruter AS (Oslo og Akershus) om felles utføring av tjenester for billettsalg og billetthåndtering.
  • Partene administrerer kollektivtransporten i sine regioner, som en offentlig oppgave.
  • For å nå nasjonale mål gjennom en effektiv og miljøvennlig persontransport og varestrøm, har partene identifisert felles utfordringer og muligheter i å tilby de reisende felles tjenester for billetthåndtering og tilhørende tjenester.
  • Samarbeidsavtalen gjelder i første fase etablering av en felles mobil billettløsning, og vil etter hvert også omfatte felles anskaffelser.
  • Det skal utvikles en samarbeidsversjon basert på Ruters eksisterende billettapp som er utviklet for Android- og iOS-baserte smarttelefoner.
  • Felles baksystemer i samarbeidsappen integreres via integrasjonsplattformen SAPI. SAPI sørger for datautveksling mellom ulike systemer, som også beregner pris på kundens reise. Partene vil utvikle en egen modul for prisberegning, basert på gjeldende pris- og sonestruktur for hvert enkelt kollektivselskap.
  • Systemet er i sin helhet koblet opp mot nasjonal Ordredatabase (NOD).
  • Den offentlig-offentlig samarbeidsavtalen er ikke omfattet av anskaffelsesregelverkets krav om kunngjøring og konkurranseutsetting.
  • Avtalen er ikke av kommersiell art, og ingen av aktivitetene som samarbeidet omfatter blir utført for andre enn partene.
  • Det er lagt opp til at samarbeidet kan utvides til flere tjenester og at flere administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk kan tre inn i samarbeidet etter hvert.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.