Følg Ruter AS

​Nå starter arbeidet med planleggingen av ny T-banetunnel

Pressemelding   •   okt 02, 2017 12:35 CEST

Første uken i oktober mottar 1500 grunneiere brev om planprogrammet for ny T-banetunnel gjennom Oslo.

Planleggingen av en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn, er i gang. Tunnelen vil kobles sammen med dagens T-bane på Stortinget.

2. oktober legger Ruter ut forslag til planprogram på offentlig høring, og det varsles samtidig oppstart av planarbeid for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.

Planprogram er en oppskrift eller plan for planleggingen - både på innhold og prosess. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet er selve oppstarten på arbeidet med å planlegge tunnelen, deretter kommer regulering, prosjektering og til sist bygging. Fram til 13. november kan alle gi skriftlige innspill og kommentarer til Ruters forslag til planprogram.

- Dette vil være et av de viktigste byggeprosjektene for fremtidens Oslo. For at vi skal gjøre det lettere for folk å velge kollektivt, må vi ha en ny sentrumstunnel for T-banen som dobler kapasiteten i systemet. Prosjektet vil være svært utfordrende, men helt avgjørende for at vi skal kunne utvikle byen vår videre. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå setter i gang, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Den nye T-banetunnelen er tenkt fra Majorstuen under Bislett til Stortinget, og videre under Grünerløkka til Tøyen. Det utredes også en mulig forlengelse av tunnelen fra Tøyen til Bryn.

- T-banen er selve hovedpulsåren i Oslos trafikksystem, og vi er helt avhengige av å kunne utvide kapasiteten i T-banenettet. Med ny T-banetunnel får vi både to nye T-banestasjoner, og mer kapasitet som gir flere avganger i hele T-banenettet. I fjor reiste for første gang flere kollektivt enn med bil. Det sier meg at vi prioriterer riktig med målrettet satsing på kollektivtrafikk, sier byråd for Miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg.

- Med ny tunnel får vi muligheter til å kjøre flere avganger i timen på grenbanene og Ringbanen, og hele T-banesystemet blir robust for avvikssituasjoner. Vi trenger ny T-banetunnel for å kunne fortsette å ta vekst i persontrafikken med kollektivtransport, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Planprogrammet legges ut på offentlig høring 2. oktober 2017. Høringsperioden varer frem til 13. november 2017. I løpet av høringsperioden vil det også holdes et åpent informasjonsmøte torsdag 12. oktober. Dette møtet vil også filmes, og legges ut på Ruters nettsider:

https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/ny-t-banetunnel/

Fakta om prosjektet

  • Ny T-banetunnel som knytter Bislett og Grünerløkka til dagens tunnel på Stortinget
  • Foreløpige kostnadsestimater: 16 mrd. kroner
  • Ny tunnel vil gi økt kapasitet gjennom sentrum, og vil kunne gi hyppigere avganger for hele
    T-banenettet
  • Dobler kapasiteten i T-banesystemet
  • Forventet byggestart: 2024
  • Ferdigstillelse: Innen 2030

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.

Vedlagte filer

PDF-dokument