Følg Ruter AS

Ny styreleder i Ruter As

Pressemelding   •   mai 24, 2017 13:20 CEST

Kjetil Lund er valgt til styreleder i Ruter As. Mariann Hornnes er valgt til nestleder.

Konstitueringen skjedde på det nye styrets første møte 23. mai 2017. Her ble Kjetil Lund valg til styreleder og Mariann Hornnes til nestleder. Valgperioden til tidligere styreleder Bernt Stilluf Karlsen gikk ut i år.

Kjetil Lund (f.1970) er Direktør for klima og myndighetskontakt i Statkraft. Han er utdannet Cand. polit. med hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Har vært styremedlem i Ruter As siden 2016.

Mariann Hornnes (f. 1965) er Administrerende direktør i Sykehuspartner HF og er utdannet sivilingeniør elektronikk ved NTNU. Har vært styremedlem i Ruter As siden 2016.

Sammensettingen av styret ble valgt av Ruters eiere, Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune, på generalforsamlingen 27. april.


Styret i Ruter As består nå av

  • Kjetil Lund (styreleder)
  • Mariann Hornnes (nestleder)
  • Are Kjensli
  • Eli Giske
  • Gunnar Lindberg
  • Carl Sandstad (for de ansatte)
  • Morten Stubberød (for de ansatte)

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus og står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2016 ble det foretatt 350 millioner kollektivreiser i Ruters område.