Følg Ruter AS

​Nytt styremedlem i Ruter As

Pressemelding   •   apr 28, 2017 13:24 CEST

Gunnar Lindberg

Ruters generalforsamling ble avholdt 27. april. Gunnar Lindberg ble valgt inn som nytt medlem i styret til Ruter As, og styremedlem Are Kjensli ble gjenvalgt for to år.

Styret i Ruter As består nå av:

  • Are Kjensli
  • Eli Giske
  • Gunnar Lindberg
  • Kjetil Lund
  • Marianne Hornnes
  • Carl Sandstad (for de ansatte)
  • Morten Stubberød (for de ansatte)

Ruters styre konstitueres i neste styremøte 23. mai, valg av styreleder og nestleder vil også skje i neste styremøte.

Bernt Stilluf Karlsen har vært styreleder i Ruter siden 2012 og går nå av.

- Bernt Stilluf Karlsen har forsterket kollektivtrafikks rolle i møte med befolkningsvekst og klimautfordringer. Kollektivtransport engasjerer og Stilluf har stått stødig, vært engasjert og en viktig pådriver en i rekke krevende saker, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Kort om styremedlemmene i det nye styret

Are Kjensli (f.1958)

Administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport. Utdannelse fra Krigsskolen på Linderud, bedriftslederskolen, BI og INSEADs Top Management Program. Div. stillingsrelaterte styreverv, styremedlem i World Cup Nordiske grener og Skiskyting i Holmenkollen.

Eli Giske (f. 1964)

CFO i Posten Norge. Utdannet Master of Business and Marketing, Oslo Handelshøyskole/BI. Styremedlem i Nye Veier AS.

Gunnar Lindberg (f.1961)

Administrerende direktør ved Transportøkonomis institutt (TØI) siden 2013. Tidligere forskningssjef ved Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige hvor han ledet instituttets transportøkonomiske enhet i Stockholm og forskningsavdelingen Samhälle, Miljö och Transporter. Han er utdannet samfunnsøkonom og har en doktorgrad i økonomi fra Örebro universitet.

Kjetil Lund (f.1970)

Direktør for klima og myndighetskontakt i Statkraft. Utdannet Cand.Polit. med hovedfag i sosialøkonomi, Universitet i Bergen. Sitter også i representantskapet i Norges Bank og

leder i Advisory Board for Cicero Climate Finance.

Mariann Hornnes (f.1965)

Administrerende direktør i Sykehuspartner HF. Er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.

Carl Sandstad (f.1952)

Ansattes representant i styret. Spesialrådgiver strategi, Ruter. Utdannet siviløkonom.

Morten Stubberød (f.1965)

Ansattes representant i styret. Fagsjef Ruteplan i Ruter.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.