Følg Ruter AS

Ruter endrer prisene fra 29. januar 2017

Pressemelding   •   des 20, 2016 09:30 CET

29. januar 2017 kommer den årlige prisjusteringen fra Ruter. Billettinntektene utgjør halvparten av Ruters samlede inntekter, og går i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Oslo og Akershus er et av hovedstadsområdene i Europa som vokser raskest. For Ruter er det viktig å møte denne befolkningsveksten med et forsterket kollektivtrafikktilbud.

– Vi skal fortsette å utvikle kollektivtilbudet med flere avganger og reisemuligheter. Målet er å gjøre det enda mer attraktivt å reise med kollektivtrafikken, sykle eller gå, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Billettinntektene utgjør rundt halvparten av Ruters totale inntekter (2015: 3681 mill.) resten er tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (2015: 3272 mill.). For å sikre et godt kollektivtilbud har Ruters styre en generell fullmakt til å gjennomføre en årlig justering av billettprisene i tråd med rammene satt for prisvekst på kommunal tjenesteyting i statsbudsjettet. (Dette har vært praksis, også før Ruter ble opprettet i 2008). Prisøkningen totalt for Ruter i 2017 er innenfor rammen på 2,5 %. Billettinntektene går i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Kort oppsummert

  • Ordinær enkeltbillettpris øker med 1 krone
  • 30-dagersbilletten øker fra 690 til 708 for 1 sone
  • Ledsager til person med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, får nå reise gratis
  • Rufusbilletten for barnehager og grunnskoleklasser endres. Billetten gjelder fremdeles for inntil 15 personer, men antall voksne kan nå være 4 
  • Les mer om de nye prisene her

    Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.