Følg Ruter AS

​​Skoleskyss med elektriske minibusser på Romerike i 2017

Pressemelding   •   des 13, 2016 10:36 CET

Bak fra venstre: Marius Gjerset (Zero), Bernt Reitan Jenssen (adm.dir Ruter). Foran fra venstre: Erik Skaaden (daglig leder Minibuss 24/7), Tom Romen (daglig leder Taxus) og Svein Arne Bergh (styreleder i Minibuss 24/7).

Spesialskyssen på Romerike blir fossilfri allerede i august 2017. Da vil ti elektriske og 110 minibusser på fornybar energi sørge for at skoleelever på Romerike kan reise med fossilfri skyss.

– Vi har etterspurt miljøvennlige minibusser, og det er gledelig å konstatere at flere tilbydere responderte så positivt. Ti elektriske minibusser, med solceller på taket, er starten på en elektrifisering av Ruters bussdrift. Resultatet av dette anbudet er at all spesialskyss på hele Romerike blir fossilfri allerede i 2017, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Ruter bruker sin innkjøpsrolle til å sikre innovative anskaffelser som fremmer grønn vekst, og markedet responderer som ønsket. Blant de 120 minibussene, vil ti minibusser være batterielektriske, åtte vil gå på biogass og 102 minibusser vil benytte fornybart HVO. Kontraktene bygger dermed opp om målet til Ruter om at all kollektivtransport i Oslo og Akershus skal gå på kun fornybar energi i 2020. Av ca. 1200 ordinære busser er målet at en tredjedel skal være elektriske i 2025, og hele 60 prosent av bybussene skal være elektriske på samme tid.

Fossilfri 2017
– Dialogen med selskapene har vært konstruktiv, og de har strukket seg for å levere gode miljøløsninger, slik at halvparten av Ruters spesialskyss er fossilfri allerede i 2017, uttaler Reitan Jenssen.

Det er primært skoleelever på de 450.000 turene med spesialskyss på Romerike hvert år. Konsentra er ansvarlig for koordineringen av dette tilbudet.

Kontraktene for Øvre og Nedre Romerike har en varighet på fem år med mulighet for ett års opsjon. Kontraktene er utvidet fra dagens 87 til hele 120 minibusser. Tilfredsheten blant minibusskundene er høy, og dagens kontrakter er derfor utvidet for å kunne levere enda flere tjenester. Kontraktene utgjør en årlig kostnad på 73,5 millioner kroner. Tildelingskriteriet for miljø var vektet med 30 prosent, som er det høyeste i Ruters anbud til nå. Pris var vektet med 40 prosent. Klimagassreduksjon ble vektlagt ved evaluering, og det ble stilt krav til EURO 6 motor på minibussene.

Elbusser i Ullensaker og Skedsmo
Det er Taxus Akershus AS, dagens operatør på Nedre Romerike, som fortsetter kjøringen i dette området. Taxus vil også kjøre i deler av Øvre Romerike fra august 2017. Totalt vil Taxus da ha 102 minibusser, derav ti batterielektriske busser. For oppvarming og lading, vil Taxus teste ut solcellepanel på taket av noen busser. De elektriske minibussene vil primært betjene byområdet rundt Jessheim og Lillestrøm.

– I over ti år har vi, gjennom våre underleverandører Nedre Romerike Minibuss AS og Lillestrøm Minibuss AS befestet vår rolle som en ledende leverandør av spesialtransporttjenester for Ruter med fokus på kvalitet og miljø. Dette vises med all tydelighet gjennom den høye scoren på brukerundersøkelsene og gjennom den fornyede tilliten Ruter har vist oss ved tildelingen av denne historisk store kjørekontrakten. For oss og våre ansatte betyr dette en bekreftelse på en god og solid innsats, sier daglig leder Tom Romen i Taxus Akershus AS.

Ny operatør på Øvre Romerike
Minibuss 24/7 AS er ny operatør på Romerike, og de kjører i dag for Ruter i Follo. De vil få ansvar for kjøring med 18 minibusser på Øvre Romerike. Åtte av disse skal gå på biogass. De øvrige skal gå på fornybart drivstoff (HVO).

– Det er svært hyggelig og skal bli spennende å endelig kunne få oppfylle en kontrakt hvor innholdet samsvarer så godt med vår egen miljøpolicy. Vi tror Ruter gjennom dette anbudet og denne kontrakten setter en ny standard der miljøfaktorer også må spille en sentral rolle i definisjonen av et bærekraftig transporttilbud, sier daglig leder i Minibuss 24-7 AS, Erik Skaaden.

Fakta om minibusskontraktene:
Operatør: Taxus Akershus AS, med underleverandørene Nedre Romerike Minibuss AS og Lillestrøm Minibuss AS, og Minibuss 24/7 AS
Delområde: Øvre Romerike: Minibuss 24/7 AS og Taxus Akershus AS
Delområde Nedre Romerike: Taxus Akershus AS
Oppstart: 1. august 2017
Busser: 120 minibusser fordelt på tre vognkategorier, med kjøring både på heltid og deltid.
Drivstoff: 10 batterielektriske minibusser, åtte biogassbusser og 102 busser på fornybart drivstoff (HVO). Minibussene har EURO 6 motor. Seks elektriske busser skal kjøre på Nedre Romerike, og fire elektriske busser skal kjøre på Øvre Romerike. Åtte biogassbusser skal kjøre på Øvre Romerike.
Verdi: Kontraktenes samlede årlige verdi for alle områder, dvs. 120 minibusser på elektrisitet, biogass og HVO: 73 498 179 millioner kroner. Kontraktene har fem års varighet, med opsjon på et år.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.