Følg Ruter AS

Dokumenter

Erfaringer fra testing av elektriske busser

Presentasjonene fra frokostmøte hos Ruter 31. mai 2018 hvor team var erfaringsdeling fra piloten med elektriske busser.

Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

Dokumenter   •   04-05-2018 13:02 CEST

I 2017 var det 371 millioner påstigninger hos Ruter, dette tilsvarer en vekst på 5,9 prosent. Les mer om tallene fra 2017 og historien fra de ti årene Ruter har eksistert.

Frokostmøte: Hvordan kan Ruter bidra til at vi når FNs bærekraftmål
Trafikktall for 2017

Trafikktall for 2017

Dokumenter   •   14-03-2018 12:29 CET

Presentasjonen benyttet på Ruters presentasjon av trafikktall for 2017 som viser 371 millioner reisende totalt og en vekst på 5,9 prosent.

Utslippsfri kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

Ruter har ambisjon om at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal være utslippsfri i løpet av 2028. I denne rapporten vurderes blant annet egnet tidspunkt for overgang til utslippsfri teknologi, tidspunkt for fornyelse av kontraktene, kompetanse som kreves for å gjennomføre omstillingen, tilgjengelig utslippsfritt materiell på markedet og kostnader på materiell og infrastruktur.

Cowi: Nye teknologiske trender og betydningen for mobilitet

Fremtidsscenariene definerer ytterpunktene, og spenner fra et system der transportbehovet i hovedsak dekkes av individuelle løsninger, til et system med høy grad av bildeling og samkjøring i kombinasjon med sterk kollektivtransport.

Analyse & Strategi: Hvordan utnytte potensialet i selvkjørende kjøretøy

Formålet med scenarioanalysen har vært å spenne ut mulighetsrommet for fremtidig utvikling av transportsystemet. De fire fremtidsbildene er definert med utgangspunkt i omfang av rutegående transport og grad av deling av kjøretøy.

Urbanet Analyse: Nye teknologiske trender og betydningen for mobilitet

Analysen setter mennesket og forbrukerens makt i sentrum. Utgangspunktet har vært at vi har behov for å vite mer om trafikantenes valg og ønske om å ta i bruk ny teknologi.

Vedlegg 2: Rapporteringskjema

Dokumenter   •   20-12-2017 09:00 CET

Vedlegg 1: Søknad 2018

Dokumenter   •   20-12-2017 09:00 CET