Følg Ruter AS

Dokumenter

Vedlegg 3: Rapportering 2018

Dokumenter   •   20-12-2017 09:00 CET

Fra fossilfri til utslippsfri kollektivtrafikk

Lysbildene fra Ruters frokostmøte 16. november inneholder presentasjonene til Frode Hvattum, Heidi, Sørensen, Øyvind Michelsen, Pernille Aga og Hege Schøyen Dillner. Tema for frokostmøtet var overgangen fra fossilfri til utslippsfri kollektivtrafikk.

Ruterfrokost om digitalisering  – på vei mot morgendagens mobilitet

Transportbehovet i hovedstadsregionen vil øke fremover og digitalisering vil være en avgjørende faktor når vi beveger oss fra dagens kollektivtrafikk til å løse morgendagens mobilitetsbehov for våre kunder. Hvordan tilrettelegge for nye og smartere måter å jobbe på digitalt og hvordan få til innovative prosesser?

Behovsanalyse og utviklingsplan for bussanlegg

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er inne i en sterk vekstfase. Flere busser medfører økt behov for parkeringskapasitet. Det er nødvendig at kapasiteten som tilbys i bussanleggene øker parallelt med markedsveksten,

KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike – Hovedrapport
KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike - kortversjon
Oslo-Fergene 100 år

Oslo-Fergene 100 år

Dokumenter   •   27-04-2017 13:42 CEST

Oslo-Fergene feirert i juni 2017 100-årsjubileum.

Elektrifisering av øybåtene

Elektrifisering av øybåtene

Dokumenter   •   10-04-2017 09:59 CEST

DNV GL har evaluert mulighetene for å elektrifisere øybåtene i Oslo. Energibehov og nødvendig ladekapasitet med forskjellige skrogdesign og hastighetsbegrensninger er beregnet. Merkostnader for elektrifisering er estimert ved å hente inn data fra leverandører av båter, ladesystemer og Hafslund Nett.

Kombinert mobilitet

Kombinert mobilitet

Dokumenter   •   15-02-2017 09:23 CET

Hva vil dette bety for innbyggerne og for attraktiviteten til hovedstadsområdet? Hva vil det bety for rollen til kollektivtrafikken og andre mobilitetsløsninger? Hva er allerede testet ut og hva er erfaringene derfra?

H2017: Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020

Handlingsprogrammet er en del av Ruters budsjettprosess, og er således styrende for hvilke aktiviteter som prioriteres. H2017 reflekterer at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune etter fremleggelsen av M2016 har gjort vedtak som øker ambisjonene for grønn mobilitet.